Müdürlüğümüz Genel Sekretere bağlı olarak 1970 yılından itibaren faal halde çalışmaktadır.
Müdürlüğümüz; Üniversitemiz Rektörlüğündeki her türlü toplantıları takip etmekte ve sonlandırmaktadır. Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlama, oluşan kararları yazma, yerlerine ulaştırma ve sonlandırma gibi işleri süratle yürütmekte ve tüm kararların ciltlenerek saklanmasını sağlamaktadır. Bunun dışında Üniversitemizi ilgilendiren Kanun ve Yönetmeliklerin takip edilmesi, arşivlenmesi ve Üst yönetimdeki bazı yazışmaların yapılmasını da üstlenen Müdürlüğümüz, aynı zamanda sınav organizasyonunu da yürütmektedir.

 

Kurul İşleri Şube Müdürü: Birol AKŞİT
Tel Harici : 388 28 67
Dahili : 2112 / 2152
E-Mail :birol.aksit@ege.edu.tr